fbpx Családi vállalkozás esettanulmány pályázat - 2008. | SEED Alapítvány

Családi vállalkozás esettanulmány pályázat - 2008.

Esettanulmány pályázat családi vállalkozások számára

Kiíró szervezet: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
Beküldési határidő: 2008. augusztus 31.

Az igényekre és szabadságolásokra tekintettel MEGHOSSZABBÍTOTTUK a pályázatot!!

Pályázók köre: Családi vállalkozások tulajdonosai, vezetői.  Bármilyen típusú családi vállalkozás pályázhat, de az értékelésnél többletpontot kapnak azok a szervezetek, amelyeknél: 

 • a vállalkozást már a második generáció vezeti, vagy 
 • két generáció dolgozik együtt, vagy 
 • a második (következő) generáció készül az utódlásra.

A pályázat támogatói:

A pályázat tartalma

A pályázó(k) feladata a saját vállalkozás történetének, jelenlegi működésének és jö­vőbeni terveinek feldolgozása esettanulmány formájában. Az esettanulmányoknak a következő kérdésekre mindenképpen ki kell térni:

 1. A vállalkozás története
  1. az alakulás időpontja,
  2. az alapítók és az alapítás motivációja,
  3. a profilválasztás szempontjai,
  4. lényeges fordulópontok, átalakulások napjainkig,
  5. a generációváltás(ok) története, ha már volt(ak).
 2. A vállalkozás jelenlegi alapvető jellemzői:
  1. földrajzi elhelyezkedés, földrajzi értelemben vett piac,
  2. jelenlegi jogi forma,
  3. tulajdonosi szerkezet,
  4. szervezeti felépítés.
 3. A vállalkozás tevékenységei:
  1. a vállalkozás tevékenységei (egyéni vállalkozói igazolvány vagy alapító okirat szerint és ténylegesen),
  2. a tevékenységek változása az alakulás óta és a változások okai,
  3. az egyes tevékenységek jelentősége a vállalkozás árbevételén belül,
  4. a bevétel meghatározó forrásai.
 4. A vállalkozás piaca:
  1. a vállalkozás célcsoportja, vevői, ügyfelei;
  2. a vállalkozás versenytársai;
  3. termékösszetétel, szolgáltatások;
  4. árpolitika;
  5. értékesítési csatornák;
  6. kommunikáció, reklám, PR;
  7. egyedi eladási pozíció (miben versenyeznek: ár, minőség, választék, kiegészítő szolgáltatások stb.);
  8. a kereslet várható alakulása, piaci és fogyasztói trendek.
 5. A vállalkozás működése
  1. Kik dolgoznak benne?
  2. Miért éppen ők?
  3. Kinek mi a szerepe, feladata, felelőssége?
  4. Melyek a vállalkozás működéséből adódó konfliktusok forrásai?
  5. Van olyan tevékenység a vállalkozásban, amit nem bízna másra, csak családtagra?
  6. Van olyan tevékenység a vállalkozásban, amit nem bízna családtagra, csak külsős szakemberre?
 6. A családi vállalkozásokra speciálisan jellemző problémák
  1. Milyen előnyei, erősségei vannak az Ön vállalkozásának amiatt, hogy családi cég?
  2. Milyen módszerekkel aknázzák ki ezeket az erősségeket?
  3. Van valami, ami ezek közül különösen bevált?
  4. Milyen hátrányokat, gyengeségeket okoz a vállalkozás családi jellege?
  5. Hogyan küszöböli ki ezeket a gyengeségeket?
  6. Vannak-e speciális problémák amiatt, hogy családtag(ok)kal közösen dolgozik?
  7. Hogyan kezelik ezeket a problémákat?
 7. Az utódlás kérdése
  1. Részt vesznek-e a gyerekek, fiatal rokonok a vállalkozásban, ha igen, mit csinálnak?
  2. Ha nem, tervezi-e, hogy őket bevonja?
  3. Ha igen, miért?
  4. Ha nem, miért nem?
 8. A vállalkozás pénzügyei
  1. A vállalkozás pénzügyi helyzete (nyereség-veszteség) jelenleg, illetve hogyan alakult az alapítás óta, az okok elemzésével együtt.
  2. Vannak-e, voltak-e likviditási gondjai?
  3. Vett-e igénybe az eddigiek során külső pénzügyi segítséget, hitelt, csa­ládi kölcsönt?
  4. Pályázott-e valaha a vállalkozás?
  5. Ha igen, milyen forrásból és mik a tapasztalatai?
  6. Ha nem, miért nem?
  7. A jövedelem felhasználása, megosztása a családtagok, tulajdonosok, illetve a visszaforgatás között.
  8. (A pályázat értékelése során előny, ha a pályázó számokkal is illusztrál­ja a vállalkozás fejlődését, annak fordulópontjait.)
 9. Tanulságok:
  1. Ha ma kezdené, mit csinálna másképp?
  2. Mi a legfontosabb tapasztalata, tanulsága annak, hogy családi vállalko­zást működtetnek? Ennek alapján mit üzen egy most induló családi vál­lalkozásnak, mire vigyázzon, mit „tanuljon" el Önöktől?
 10. Tervek, jövőkép
  1. Mik a jelenlegi rövid-, közép- és hosszú távú terveik?
  2. Milyennek látja a vállalkozást öt év múlva, és milyennek tíz év távlatá­ban?
  3. Ha lehetne három kívánsága, mi lenne az?

A beadás formája, módja és határideje:

A pályamunkát 15-20 oldalas Word dokumentumként kérjük elkészíteni, másfeles sorközzel, 12-es betűmérettel, Arial betűtípussal. A pályamunka beadásának módja: e-mailben kérjük elküldeni 2008. augusztus 17-én 24 óráig Graczka Sylviának a sgraczka@seed.hu címre.

A zsűri tagjai:

A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el, amelynek elnöke és tag­jai:

 • Vecsenyi János, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Budapest Bank képzési és fejlesztési vezetője, a SEED Alapítvány kuratóriumának elnöke (a zsűri elnöke);
 • Szirmai Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjá­nak igazgatója, a SEED Alapítvány Kuratóriumának tagja, a Vállalkozók Országos Szövetsége társelnöke;
 • Laki Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének, tudományos főmunkatársa;
 • Erdei Zsuzsa, a Budapest Bank lakossági üzletágának mikrovállalkozási termékfejlesztési vezetője 
 • Husztiné Hajdú Erika, az Energon-Plusz Bt. vezetője, pszichológus, tréner, marketing szakértő, vállalkozásfejlesztési tanácsadó, a 2007-es SEED Családi Vállalkozás Esettanulmány pályázat második helyezettje; 
 • Horváth Anna, a SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója, családi vállalkozó.

Az értékelés szempontjai

 • A vállalkozás működésének tudatossága és sikeressége.
 • A vállalkozás jövőképe. 
 • Elemzési készség, teljes körűség, lényegre törés. 
 • Mások számára megfogalmazott tanulságok.
 • Stílus.

Jelentkezés módja és jelentkezési határidő:

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy pályázási szándékát az innen letölthető adatlap kitöltésével és a sgraczka@seed.hu e-mail címre történő beküldésével előzetesen jelzi nekünk. A jelentkezési lap folyamatosan beküldhető, jelentkezési határidő nincs. A jelentkezési lap beküldése a beküldőt nem kötelezi a pályázat elkészítésére.

Az adatlap hozzájárulást is tartalmaz ahhoz, hogy a SEED Alapítvány a pályamunkát nyilvánosságra hozza. Mód van arra is, hogy a pályázó kérésére a névvel és címmel, konkrét adatokkal elkészített esettanulmányt publikálás esetén ne valós adatokkal hozzuk nyilvánosságra, ezt az adatlapon kérjük feltüntetni. Mindazonáltal kérjük a pályázókat, csak valóban nyomós indok esetén éljenek ezzel a lehetőséggel.

Díjak, nyeremények:

 • Az első helyezett díja ingyenes részvételi lehetőség a Cyprus International Institute of Management (Ciprusi Nemzetközi Menedzserképző Intézet, CIIM) 2009. nyári „Family Business Academy" (Családi Vállalkozás Akadémia) programjának árából. Pályázatunk fő szponzora, a CIIM 90% kedvezményt ad a részvételi díjból, a 10%-os önrészt a SEED Alapítvány finanszírozza.
 • A második helyezett egy hosszú hétvégét tölthet el a burgenlandi Krutzler szállóban másdomagával. 
 • A harmadik helyezett a tavalyi kedvező fogadtatás alapján idén is pihenési lehetőséget kap egy kétszemélyes hétvégi szálláslehetőség formájában, amelyet a Hármashatár Kft. ajánlott fel.
 • A negyedik helyezett szintén kipihenheti az esettanulmányírás fáradalmait: egy kétszemélyes hétvégi szállást ajánlott fel részére a Köszeghegyalja Vendégház vezetése.
 • A további színvonalas pályázatokat üzleti szaklapok éves előfizetésével díjazzuk, így a Piac és Profit, valamint Az Üzlettárs c. magazin kiadói is díjakat ajánlottak fel a nyerteseknek.
 • Az egyéb feltételek teljesülése esetén valamennyi értékelhető pályázatot beadó vállalkozásnak megjelenési lehetőséget biztosítunk honlapunk „Vállalkozók, akiket ajánlunk" rovatában.
 • A legjobb és legtanulságosabb esettanulmányokat külön kiadványban tervezzük megjelentetni.