fbpx EQUAL Esélymenedzserek | SEED Alapítvány

EQUAL Esélymenedzserek

Az Újra munkában projekt bemutatása

2004. szeptember 14-én „NŐ az ESÉLY" című közös pályázattal nevezett a Zala Megyei Munkaügyi Központ, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zalai Falvakért Egyesület az Európai Unió EQUAL programjára. A pályázat keretében esélyegyenlőségi programokat bonyolítottak le, amelyek közül az egyik küldetése az volt, hogy napi gyakorlattá tegye az esélyegyenlőséget a kistérségi munkában. Az esélymenedzseri alprojekt az „Újra munkában" nevet kapta.

A projekt megvalósulását jelentősen segítette, hogy a kistérségek döntéshozatali folyamatába bekapcsolódhatnak a civil szervezetek. A területfejlesztési törvény konzultációs jogot biztosít mindazon bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezeteknek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztetési fórumot hoznak létre. Különösen érinti ez Zala megyét, ahol a települések közötti együttműködés, partnerség már 1993-ban létrehozta az első funkcionális kistérségeket.

A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetbe kerülő nők voltak: azok a fiatal és középkorú középfokú/felsőfokú végzettségű nők, akik az aprófalvas vidékeken még inkább túlképzettnek számítanak, mint az urbanizált tájakon. Különösen nehéznek tekinthető a kisgyermekes anyák visszatérése, valamint az elmúlt években munkanélkülivé vált, aztán háztartásban otthon „ragadt" középkorúak helyzete. A 45 év feletti nők átállása új munkahelyre egyre nehezebb, ismereteik elavultak (főként, ha már régebben munkanélkülivé váltak), ugyanakkor a motiváltságuk az elhelyezkedésre erős, ezért megbízható, stabil munkaerőt képviselhetnek. A szülés után visszatérők azzal szembesülnek, hogy a kisgyermek miatt nehezebben alkalmazzák őket a munkáltatók. Gondot okoz számukra a gyermekek elhelyezése, hiányzik a településről a bölcsődei, óvodai szolgáltatás, a munkahelyek megközelítése rengeteg időt vesz igénybe és költséges. Külön probléma, hogy távollétük alatt korábbi személyes szakmai és üzleti kapcsolatrendszerük megszűnik, leépül, pedig a munkáltatók szemében a kiválasztásnál ez komoly előny.

Az projekt célja az volt, hogy a kistérségi tervezési, fejlesztési folyamatokban, a fejlesztési elképzelések megvalósulása során elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és hosszú távon az egyenlőtlenségek megszüntetését. Mindezt hátrányos helyzetű munkanélküli/inaktív nők képzésével, majd foglalkoztatásával valósították meg. A Zalai Falvakért Egyesület által képzett, mentori segítséggel támogatott és munkába helyezett esélymenedzserek 6 kistérségi társulás fejlesztési programjainak megvalósításában vettek részt. A munka elvégzésére az atipikus foglalkoztatási formák (rugalmas munkaidő-kihasználás, bizonyos távmunka jellegű munkavégzési formák) révén és a lakóhelyhez közel nyílt lehetőség.

2006. február és 2007. május között 8 női esélymenedzser helyezkedett el a saját lakóhelyéhez közel eső kistérségi társulásnál, illetve két esetben a kistérségben működő civil szervezetnél. Az esélymenedzserekkel a munkaszerződést a Zalai Falvakért Egyesület kötötte.

Mit csinál az esélymenedzser?

Az esélymenedzserek feladata az esélyegyenlőségre érzékeny tervezés Zala megyében, a kistérségi tervezési, fejlesztési folyamatokban. Munkájuk elengedhetetlen eleme a térségi szintű partnerségi hálózat kialakítása, különös tekintettel a vidékfejlesztést és az egyenlő esélyek biztosítását célul kitűző civil szervezetek, fejlesztési együttműködések (társulások, önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi szolgáltatók) között. Az esélymenedzserek felelősek azért, hogy segítsék a térségben élő, a munkaerőpiacról hátrányos helyzetük vagy másságuk miatt kiszorulók foglalkoztatását információval, esélyegyenlőséget erősítő projektek kezdeményezésével, kidolgozásával, megvalósításával.

Az esélymenedzserek kézikönyve

A kiadvány célja egy, az esélymenedzseri munka végzéséhez szükséges ismeretanyag átadása, amelyet a kísérleti EQUAL programban alkalmazott módszerek és a hatásvizsgálat által feltárt tapasztalatok hitelesítenek. A kézikönyv egy bármely környezetben jól használható, strukturált ismerethalmazt kínál a felhasználók és jövőbeni esélymenedzserek, az országos és helyi politika szereplői és a szakpolitikusok számára. A segédanyag az esélyegyenlőség elméleti tárgyalása mellett aktuális információkat és praktikus módszereket tartalmaz az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére és felszámolására, ez jelenti a legnagyobb hozzáadott értékét. Az elméleten túl a kiadvány átfogó képet ad a „NŐ az ESÉLY" fejlesztési partnerség keretében megvalósult „Újra munkában" elnevezésű, esélymenedzserekhez kötődő projekt környezetéről és a megvalósítás lépéseiről. Az esélymenedzseri projekt hatásvizsgálata tanulságos és jól alkalmazható következtetéseket eredményezett. A vizsgálathoz kapcsolódó interjúkon számos, a tapasztalatokat kiválóan összegző vélemény hangzott el, ezért a szerzők a kézikönyvben is többször idézik ezeket. A hatástanulmány vizsgálja azt is, hogy melyek voltak a kevésbé hatékony projektelemek, a hiányosságok, és melyek ezek okai és kiküszöbölésük lehetőségei. Természetesen arra is választ keres, hogy a bevált módszerek mellett, az igények ismeretében, milyen lehetőségek vannak a továbblépésre.