fbpx Tudásbarát szervezet 2019 | SEED Alapítvány

Tudásbarát szervezet 2019 díj

Tudásbarát szervezet 2019 díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben

Jó gyakorlatok – pályázat

 

Keressük a „Tudásbarát  szervezet 2019” díj nyertesét.

 

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány pályázatot hirdet „Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok” címmel.

A pályázat nyertese megkapja a „Tudásbarát szervezet 2019” – díjat.

A nemzetközi kutatások szerint egyre nagyobb gondot jelent a generációk együttélése és együttműködésének menedzselése a munkahelyeken. Vannak munkahelyek, ahol 3-4 generáció dolgozik együtt. A vállalatok, vállalkozások célja a növekedés és a fejlődés. Ennek egyik fontos eszköze a tudás szervezeten belüli megtartása, továbbadása. Ez úgy érhető el, ha az idősebb munkavállalók munkakedvét, motivációját, egészséges önértékelését fenntartjuk, erősítjük, a fiatal munkavállalókat pedig sikeresen integráljuk. Így megvalósul a tudás szisztematikus átadása a különböző nemzedékek, munkavállalók között.

A TTKA 2018-ban egy nem reprezentatív online kutatást végzett a munkahelyi tudástranszfer témakörében. A kutatás célja a magyarországi munkahelyi tudásátadás helyzetének a felmérése volt. A kutatás visszaigazolta a munkahelyi tudásmegosztás jelentőségét a vállalatok fejlődésében, a munkaerő-megtartásban.

Kijelenthetjük, hogy a generációváltás a kis- és nagyvállalatoknak egyaránt komoly kihívást jelent. Nagy szükség van az elméleti és a gyakorlati tudás átadásának elősegítésére. Kevés vállalkozás, vállalat mondhatja el magáról, hogy ennek jól kialakult, szervezett keretei vannak.

 

A pályázat kiírásának célja


Jelen pályázattal a kiíróknak az az elsődleges céljuk, hogy megismerjék és megmutassák a tudásátadás területén létező jó gyakorlatokat, követendő példákat, és lehetőséget teremtsenek a vállalkozásoknak arra, hogy inspiráljanak másokat is.

A vállalati mérettől függetlenül nagyon lényeges a vállalaton belül felhalmozódott tudás átadására kidolgozott stratégia. A pályázat kiírásával  a kis-, közepes és nagyvállalatokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy vessenek egy pillantást a működésükre, nézzék meg, milyen szinten van jelen a szervezetben a tudásátadás, és törekedjenek a tudásátadás szervezett keretek között történő megvalósítására.

 

Miért érdemes pályázni a „Tudásbarát  szervezet 2019” díjra?

 • A „Tudásbarát szervezet 2019” díj nyertesei használhatják a külső és belső vállalati kommunikációban a titulust, ami ebben a munkaerőhiányos időszakban segíti a vállalkozást régi munkatársai megtartásában, illetve új munkaerő magához vonzásában („employer branding”).
 • A vállalkozás egy teljesen új területen az elsők között jelenik meg (brandépítés).
 • A pályázaton induló szervezetek a pályázat megírása során áttekintik a tudásátadásra irányuló vállalati stratégiájukat, és átgondolják annak beépítési lehetőségét a szervezeti kultúrába.
 • A pályázat megírása segít áttekinteni és megérteni a szervezeten belül együtt dolgozó generációk közötti együttműködés fontosságát, ami hatással van a vállalat fejlődésére, a munkaerő megtartására.
 • Lehetőség a pozitív gyakorlatok megosztására („co sharing”) vállalaton belül és vállalatok között.
 • Lehetőség más szervezetek bevált ötleteinek és megoldásainak megismerésére.
 • Részvételi és előadás-tartási lehetőség 2019. november 13-án a ’TUDÁS, ami van” című konferencián.
 • Minden pályázó meghívást kap a „Tudásbarát Szervezet 2019 Gálára”. Az eseményen a generációk közötti tudásátadás témakörében érdekelt vállalatok, szervezetek, felsőoktatási intézmények, a téma szakértői vesznek részt.
 • A pályázó vállalatok jogosultak részt venni a TTKA és SEED Alapítvány által szervezett szakmai rendezvényeken, programokon is.

 
A pályázat menete és határidők

 A TTKA-SEED által meghirdetett pályázat nyílt rendszerű, vállalati mérettől függetlenül bármilyen szervezet pályázhat. A pályázó vállalat, vállalkozás bármely kategória közül választhat, akár több kategóriában is nyújthat be pályázatot.

1. A pályázat meghirdetése: 2­019. szeptember 16. (hétfő)
2. A pályázat beküldési határideje: 2019. október 21. (hétfő)
3. A nyertesek a pályázat eredményéről 2019. október 30-ig (szerda) értesítést kapnak, így lesz idejük felkészülni pályázatuk nyilvános bemutatására.
4. Eredményhirdetés 2019. november első hetében (a helyszínt és az időpontot később pontosítjuk) az eredményhirdetéssel egybekötött konferencián, melyen lehetőséget biztosítunk a díjazottak bemutatkozására.


A pályázat kategóriái

A pályázat célcsoportja: kis, közép- és nagyvállalatok

A pályázat során választható nagyobb kategóriák: 

     1. A vállalaton belüli tudásátadás eszközei, folyamata, tudásbrókerek a cégen belül

Minden vállalat életében jelentős szerep jut a tudásátadás folyamatának: a tudásanyag összegyűjtésének, rendszerezésének, a tudásátadás csatornái meghatározásának, szakmai felelős hozzárendelésének. Az újonnan belépőknek, a munkába visszatérőknek (pl. kismamák), a vállalaton belül pozíciót váltóknak szükséges  a munkájuk ellátásához a megfelelő tudásanyag elérése és megszerzése mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Válaszában térjen ki arra, hogy létezik-e az Önök vállalatánál a tudásátadásra kidolgozott stratégia. Ezen belül emelje ki a generációk közötti tudásátadásra kialakított folyamatokat! Hogyan támogatja a vállalatvezetés és a HR ezt a stratégiát? Konkrétan milyen intézkedések születtek a tudásátadásra? Sorolja fel a legjobb példákat, amelyeket sikeresnek, egyedinek és követendőnek ítél meg. Fejtse ki, hogy hogyan épül be a tudásátadás a vállalati kultúrába? Van-e ennek a folyamatnak dedikált felelőse (tudásmanager és/vagy generációmanager)?

Minden cégen belül vannak olyan emberek, akikhez – a személyiségüknél fogva – a kollégák szívesen fordulnak a munkahelyen belüli ügyes-bajos dolgaikkal. Ők azok, akik szinte mindenkit ismernek a cégen belül. Ők nem a szakmai tudást tudják átadni, hanem a „személyi portfóliójuk” révén azt, hogy adott kérdéssel kihez lehet fordulni a szervezeten belül. Ők a szervezetismeretüket tudják megosztani. Ugyanakkor szakmai tudásbrókerek is léteznek, akik ismerik a vállalatnak a szakterületüket érintő folyamatait, a szokásos és egyedi szakmai megoldásokat, szakmájukban elismertek, és bírják munkatársaik bizalmát. Ők a szakmai tudás átadásának központi szereplői lehetnek a vállalaton belül. A kérdés, hogy Önök hogyan azonosítják ezeket a személyeket a szervezeten belül, és mivel támogatják és ösztönzik őket a tudásuk megosztására (motivációs, eszközök, prémium, időkeret stb.)?

     2. A tudásmegosztás digitális eszközei, módszerei

Ebben a kategóriában a már bevezetett és jól működő példákra vagyunk kíváncsiak: E-learning, információmegosztó felületekre „szakosodott” belső kommunikáció, újszerű megoldások a digitális tudásmegosztásra (tudásbázis létesítése, elérhetősége a kollégák számára, saját vagy vásárolt alkalmazások stb.).

Ebben a kategóriában várjuk olyan új megoldások felvetését és megosztását, amelyek még bevezetés előtt állnak, és előremutató megoldási alternatívákat vetnek fel a tudásmegosztás digitális eszközei témakörben.

     3. Klasszikus generációváltás - szakmák átadása generációk között

Klasszikus generációváltás. A családi vállalkozások életében előbb vagy utóbb, de mindenképpen eljön a pillanat, amikor át kell adni, jó esetben a gyereknek vagy gyerekeknek, a vállalkozást. Ez egy nagyon lényeges lépés, jó, ha időben sikerült elkezdeni, és az utód fokozatosan "vezetődik be" a vállalkozás sűrűjébe. A vállalkozással kapcsolatos minden lényeges információt, tudást át kell adni. Nem árt, ha az utód végig járja a ranglétrát, s alulról kezdi megismerni a céget.

Szakmák átadása generációk között. Megoldott-e a vállalkozásnál, hogy az idősebb, nyugdíj előtt álló kollégák tudása ne vesszen el? Van-e valamilyen kerete/rendszere ennek a fajta tudásátadásnak? Mire gondolunk? Szakmai utazás egy tapasztalt „idegenvezetővel”; „inasrendszer” házon belül; CÉH – mester és tanítvány szoros együttműködése;  azonos szakmát művelők közötti tudásmegosztás („szakitalálkozók”), a tudásátadás tapasztalatainak megbeszélése, átadása házon belül és a szakma többi képviselőjével.

Mutassa be a fentiekre vonatkozó tapasztalatait, terveit, a kihívásokat és a sikeres történeteket.

 

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:

Barathy Tamás alapító, Colibri HR Solutions & Blue Colibri App
Dr. Berendi Péter tulajdonos, Roland Divatház
Gyulay Tibor alapító, MTA TM Bizottság
Heal Edina vezető, Egyenlítő Alapítvány
Katona István ügyvezető igazgató, Celanese Hungary Kft.
Katona Melinda kuratórium elnöke, TTKA Tehetség és Tudás Központ Alapítvány
Lakatosné Lukács Zsuzsanna ügyvezető, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
Németh László elnök, IPOSZ
Pomázi Gyula elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. habil. Velencei Jolán egyetemi docens, Óbudai Egyetem

 

Az értékelés szempontjai

Értékeljük a szervezet téma iránti elkötelezettségét, az egyedi megoldásokat, a jó gondolatokat, okos kezdeményezéseket, a jó példákat, sikertörténeteket. Nemcsak a tudásátadás kész rendszerei, keretei érdekelnek bennünket, hanem azok is, amelyek kiépülőben vannak. A pályázat fontos része a vállalati vezetők és a HR hozzáállása a kérdéshez. Lényeges számunkra, hogy a megvalósult példák mennyire illeszkednek a munkavállalók igényeihez, elképzeléseihez.

 

Adatkezelés

A pályázati űrlapokat, a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokkal a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány, a SEED Alapítvány munkatársai, valamint a zsűri tagjai a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokat bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják ki. A pályázatokat 5 évig megőrizzük.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában lehet a dokumentumokban szereplő kérdések megválaszolásával.

A kitöltött pályázattal együtt kérjük elküldeni:

 • a vállalat logóját vektorosan,
 • a vállalatot képviselő személy fényképét.

Kérjük, hogy az érintett személyek az adatkezelési nyilatkozatot aláírva mellékeljék.


Kapcsolat

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
Kiss Aranka pályázatkezelő, telefonszám: +36-30-212-5278, e-mail cím: aranka.kiss@ttka.hu


A pályázatot meghirdető szervezetek rövid bemutatása                                  

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA) fő missziója a munkahelyi tudásmegosztás elősegítése, a generációk közötti híd építése előadások szervezésével, oktatással, képzéssel.

A SEED küldetése a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók szakmai ismereteinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése, ezáltal a fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítése és fejlesztése.


Köszönjük érdeklődését. Reméljük, hogy az Önök vállalatát is a pályázók között üdvözölhetjük.

 

<<PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA>>                       Még nem állok készen a pályázat benyújtásra, de nagyon érdekel a téma. <<KAPCSOLAT>>

Megvannak Magyarország első tudásbarát szervezetei

Tavaly szeptemberben hirdette meg a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Magyarországon első ízben a „ Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok ” címet viselő pályázatot, amelynek nyertesei megkapják a „Tudásbarát szervezet 2019” – elismerést. A díjakat február 6-án ünnepélyes keretek között adták át a győztes... Read more

2020.02.06. - Tudásbarát Szervezet Díj 2019 Díjátadó Gála

Szeretettel meghívjuk a SEED Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány és a Tehetség és Tudásközpont Alapítvány által kiírt Tudásbarát szervezet pályázat díjátadó gálájára. A pályázatokat nagy, közepes és kisvállalati kategóriában az alábbi 3 témában fogadtuk: Tudásbrókerek a vállalaton belül - A tudástranszfer eszközei, folyamata A tudástranszfer digitális eszközei/E-learning, információmegosztó... Read more

Meghosszabbítja a „Tudásbarát szervezet” pályázat határidejét a SEED Alapítvány és a TTKA

Szeptember 28-án hirdette meg a generációk közötti tudásátadás megvalósult jó gyakorlatainak elismerését célzó pályázatát a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány „Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok” címmel. A pályázat győztesei elnyerik a „Tudásbarát szervezet 2019” – elismerést. A visszajelzések alapján a... Read more